Mihaila Mošenkova Interneta Skola

Darbs ar ikdienas situācijām

Šodien mēs mācīsimies harmonizēt un piepildīt ar Mīlestības enerģiju mūsu ikdienas Dzīves momentus. 

Kā izvērtēt šādas palīdzības sev nepieciešamību?

Kā izmantot šīs iespējas  ikdienas dzīves steigā?

Kā novērot rezultātus un kāpēc to nepieciešams darīt?